Algemene voorwaarden

Algemeen
Fijn dat je onze voorwaarden en gedragsregels leest.

Bij PandaYoga & Lifestyle (hierna: PandaYoga) stellen we het op prijs als je 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent en rustig de les in komt.

Trek gemakkelijk zittende kleding aan.

Telefoons staan gedurende de les uit.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. PandaYoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemers.

Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.

Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten vóór aanvang van de les aan PandaYoga door te geven.

Wanneer er twijfel is of je kind of jij zelf in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies. Meld klachten aan PandaYoga vóór de yogales.

Als je kind of jij zelf onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan PandaYoga vóór de yogales.

Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Lesgelden en proeflessen
Je kunt vrijblijvend een proefles volgen, de kosten hiervoor staan op de website en/of seizoensflyer.

De lesgelden voor de pakketten en proeflessen dienen voor aanvang van de eerste les te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL34KNAB0508771277 ten name van PandaYoga. Als het geld niet op tijd is overgemaakt kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Reserveren en annuleren
Het actueel geldende lesrooster staat op de website https://pandayoga.nl. PandaYoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen.

Voor de lessen van PandaYoga kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website https://pandayoga.nl.

Reserveringen van een proefles of van een pakket kan tot 2 uur voor aanvang van de (eerste) les worden gedaan.